اصول و اطلاعات نگهداری توربین ها

۱-    فشار هوا:

فشار هوای یونیت باید روی عدد ۲٫۳ bar تنظیم گردد، در غیر این صورت (فشار هوای بالاتر) در مدت زمان کوتاهی باعث شکستن بلبرینگ ها و آسیب دیدن شفت و پروانه توربین می گردد.

با توجه به سرعت گردش توربین های شرکت رخش توربین، معادل ۳۷۰ الی ۳۸۰هزار دور در دقیقه (RPM)، فشار هوای ۲.۳ bar جهت انجام تراش مطلوب، کافی بوده و افزایش بیش از حد فشار هوا موجب آسیب به کارتریج توربین می شود.

روشن یا خاموش شدن کمپرسور، نباید تاثیری روی فشار هوای خروجی یونیت داشته باشد، در غیر این صورت جهت تثبیت هوای یونیت، می بایست رگولاتور هوای یونیت سرویس گردد.

۲-    روغن کاری:

- توربین می بایست قبل و بعد از اتوکلاو، روغن کاری شود. فیبر بلبرینگ های به کار رفته در توربین، دراثر گرمای ناشی از فرایند اتوکلاو خشک گردیده و درنتیجه در زمان گردش، اصطکاک بیشتری ایجاد شده و به تدریج باعث گشاد شدن فیبر شبکه شده و می شکند.

- استفاده از اسپری مرغوب، جهت روغن کاری توصیه می گردد.

- در توربین پوش باتن، برای دوام بیشتر و حرکت باتن و سریع تر شدن  حرکت پیستونی باتن، می بایست روغن کاری از قسمت جلوی شفت (قسمتی که فرز قرار می گیرد) انجام گردد.

۳-    فرزهای توربین:

هرگز از فرز های مستهلک و تاب دار استفاده نگردد. این فرز ها به دلیل عدم امکان برش مناسب، در حین تراش باعث افزایش فشار دست دندانپزشک به فرز شده و در نهایت منجر به آسیب بلبرینگ کارتریج می گردد.

فرز های تاب دار باعث عدم چرخش کارتریج حول محور شده و به دندان بیمار آسیب می رساند. همچنین باعث ایجاد ضربه به کارتریج توربین می شود.

هنگام نصب فرز روی توربین دقت گردد تا فرز تا انتها جایگذاری شود، زیرا :

- باعث دوران خارج از مرکز فرز و شکستن بلبرینگ ها می شود.

- باعث فشار به شفت (سه نظام) توربین گردیده و در مدت زمان کوتاه سبب شل شدن شفت توربین می شود.

۴-    رفع انسداد مجاری آب و هوا:

در صورت انسداد مجاری آب یا هوای پودر توربین، جهت رفع انسداد از سوند مخصوص این کار استفاده گردد. استفاده از فایل یا سوندهای غیر استاندارد، باعث انحراف دهانه مجاری آب یا هوا و در نهایت عدم پاشش آب خروجی به فرز خواهد شد.

۵-    نوع استریل:

- اتوکلاو

جهت استریل نمودن توربین می بایست از اتوکلاو استفاده شود. برای این کار ابتدا توربین را روغن کاری و سپس داخل بسته استریل قرار داده و در نهایت داخل اتوکلاو قرار دهید.

هرگز توربین را درون مواد ضدعفونی کننده قرار ندهید، زیرا انجام این کار موجب آسیب به کارتریج توربین می گردد.

۶-    محافظت در برابر ضربه:

از وارد آمدن هرگونه ضربه (زمین خوردگی) به هد توربین جلوگیری شود. دفرمگی هد توربین ناشی از ضربه، موجب اختلال در عملکرد کارتریج می گردد.

۷-    تخلیه هوای کمپرسور :

تخلیه هوای کمپرسور هوا به صورت هفتگی و همچنین نصب فیلتر هوا با قابلیت جذب رطوبت بر روی کمپرسور، موجب ارسال هوای خشک و تمیز به توربین می گردد.

توصیه می گردد از نوع کمپرسور هوای بدون روغن (Oil Free) استفاده گردد.

 
۸  
۷  
۹  

اصول روغن کاری هندپیس ها

1 . روغن‌كاري مي‌بايست قبل و بعد از اتوکلاو انجام شود.

2 . جهت استریل نمودن، می بایست از اتوکلاو استفاده شود. برای این کار ابتدا آنگل یا هندپیس مستقیم را روغن کاری و سپس داخل بسته استریل قرار داده و در نهایت داخل اتوکلاو قرار دهید.

3 . از وارد آمدن هرگونه ضربه (زمین خوردگی) به هد آنگل و یا هندپیس مستقیم جلوگیری شود. دفرمگی هد ناشی از ضربه، موجب اختلال در عملکرد وسیله می گردد.

4 . هرگز از فرزهای مستهلک و تاب دار استفاده نگردد.

5 . در صورت مشاهده لقی در قسمت کارتریج آنگل، بلبرینگ های آن می بایست تعویض گردد. در غیر این صورت موجب آسیب به کارتریج و اکسل آنگل می گردد.


۱  
۲  
 

۱- فشار هوای یونیت می بایست روی عدد ۳ الی ۳٫۵ bar تنظیم گردد. فشار هوای پایین تر، موجب عدم عملکرد مطلوب ایرموتور می گردد.

۲- ایرموتور می بایست قبل و بعد از اتوکلاو روغن کاری شود. این کار باید از قسمت لوله هوای راه انداز و همچنین جلوی ایرموتور انجام شود.

۳- جهت استریل نمودن ایرموتور می بایست از اتوکلاو استفاده شود. برای این کار ابتدا ایرموتور را روغن کاری و سپس داخل بسته استریل قرار داده و در نهایت داخل اتوکلاو قرار دهید.

۴- آنگل و هندپیس را می‌بایست به طور کامل و صحیح روی ایرموتور جایگذاری نمود، در غیر این‌صورت موجب آسیب دیدن خار ایرموتور می‌گردد.


۴


۶